KỸ THUẬT

Biểu đồ này sẽ cho ta thấy Khẩu độ (Aperture), Tốc độ (Shutter Speed) và ISO ảnh hưởng đến hình ảnh của bạn như thế nào

t7wtiidzzzuz2ccvke80

Học thậm chí là từ những điều cơ bản của nhiếp ảnh có một chút công việc và một trong những ý tưởng phức tạp hơn là mối quan hệ giữa ISO, khẩu độ, tốc độ màn trập. Blog của nhiếp ảnh Đức Photoblog Hamburg có một đồ họa giải thích cách hoạt động của chúng.

Đồ họa là một công việc hợp lý trong việc giải thích như thế nào với lượng ánh sáng đi vào ảnh hưởng đến hình ảnh, làm thế nào thiết lập nhất định có thể làm tăng noise, và làm thế nào focus thay đổi. Phần trên cùng đại diện cho khẩu độ, tốc độ màn trập trung, và ISO dưới. Nó không phải là một đại diện hoàn hảo chính xác của những gì bạn sẽ nhận được, nhưng nó là một hình dung tốt, giúp bạn hiểu những điều cơ bản.

t7wtiidzzzuz2ccvke80

Nguồn photo ở đây.

(lifehacker.com)

You Might Also Like

Leave a Reply