KIẾN THỨC, NỔI BẬT

Độ sâu màu – Bit Depth

bitdepth_24bpp_580

Bit depth xác định có bao nhiêu màu sắc trong bảng màu của một hình ảnh, độ sâu màu được hiểu là, cần sử dụng bao nhiêu bits (số nhị phân 0 và 1) để diễn tả màu sắc của 1 pixel (điểm ảnh). Điều này không có nghĩa hình ảnh sử dụng tất cả màu sắc, nó dùng để chỉ độ chính xác của màu sắc. Đối với hình trắng đen, bit depth xác định mức độ đậm nhạt của màu xám. Nói nôm na, hình ảnh có bit depth càng cao nghĩa là dùng nhiều chữ số 0 hoặc 1, nên có thể mã hóa được nhiều màu hơn, do đó có mức độ chuyển sắc càng cao.

 

Thuật ngữ

Mỗi điểm màu trong 1 hình ảnh kĩ thuật số được tạo ra thông qua sự kết hợp của 3 màu: đỏ, lục, lam. Mỗi màu sắc cơ bản được gọi là 1 “kênh màu” (channel) và phạm vi chuyển sắc của 1 màu được xác định bởi bit depth. Bit depth cho mỗi màu sắc cơ bản được gọi là “số bit trên từng kênh”. “Số bit trên từng điểm ảnh” (bpp) là tổng các bit trong tất cả 3 kênh màu (Red channel, Blue channel, Green channel) và đại diện cho tổng số màu sắc tại mỗi pixel.

Nó thường bị nhầm lẫn với số màu sắc của 1 hình ảnh kĩ thuật số (image), nếu không nói rõ ràng, con số đó có thể hiểu là số bits trên mỗi pixel hay số bits trên từng kênh màu. Sử dụng từ “bpp” có thể giúp phân biệt 2 đơn vị trên.

 

Ví dụ

Hầu hết các hình ảnh màu được chụp từ máy ảnh kĩ thuật số có 8-bit trên mỗi kênh màu, vì thế có 8 chữ số nhị phân (0 hoặc 1). Điều này cho phép chúng ta có thể mã hóa 256 (=28) mức độ chuyển sắc khác nhau cho mỗi màu chính. Khi cả 3 màu cơ bản được kết hợp tại mỗi pixel, nó cho phép diễn tả nhiều màu sắc khác nhau, cụ thể 28*3 hoặc 16.777.216 màu sắc khác nhau. Vì thế, chúng ta có 24 bit trên từng pixel, được tạo ra từ 3 kênh màu 8-bit.

Một hình ảnh có x-bit, với x được hiểu là số bit trên từng pixel, thì số lượng màu sắc được tính là 2X. Nếu x là số bit trên từng kênh màu thì số lượng màu sẽ là 23X.

 

So sánh

Bảng sau đây minh họa các loại hình ảnh khác nhau về độ sâu màu, tổng số màu, và tên gọi thông thường.

 

Bits trên mỗi Pixel Số màu có thể mã hóa Tên thường gọi
1 2 Đơn sắc -Monochrome
2 4 CGA
4 16 EGA
8 256 VGA
16 65536 XGA, High Color
24 16777216 SVGA, True Color
32 16777216 + Transparency
48 281 triệu tỷ

 

Minh họa bit depth

5 hình bên dưới đây diễn tả lần lượt 5 bit depth khác nhau. Sự khác biệt giữa 24bpp và 16bpp là không nhiều, nhưng khi so sánh với 8bpp thì sự khác biệt khá rõ ràng (Để xem được điều này, màn hình máy tính của bạn phải được cài đặt độ phân giải cao hơn 24 hay 32bpp).

bitdepth_08bpp_580

8bpp

bitdepth_10bpp_580

10bpp

 bitdepth_12bpp_580

12bpp

 bitdepth_16bpp_580

16bpp

 bitdepth_24bpp_580

24bpp

 

Lời khuyên hữu ích

Mắt người chỉ có thể phân biệt được khoảng 10 triệu sắc màu khác nhau, vì thế không nên lưu hình ảnh vượt quá mức 24bpp. Chỉ dùng các hình ảnh có bit depth cao hơn 24bpp cho mục đích xử lí hình ảnh cần độ chính xác cao mà thôi.

Sự thay đổi màu sắc của hình ảnh có độ sâu màu ít hơn 8-bit trên mỗi kênh có thể thấy rõ trong các biểu đồ histogram.

(trangdenmag.com dịch từ nguồn cambridgeincolour.com)

You Might Also Like

Leave a Reply