KỸ THUẬT

Hướng dẫn setup cảnh quay ngày thành đêm với Jay P. Morgan và Setup ánh sáng cảnh quay đêm với D.O.P Cammon Randle

1

Setup cảnh quay ngày thành đêm với Jay P. Morgan:

Chụp ảnh tĩnh và quay video 4k với Canon 1D C. Từ Jay P. Morgan (để có thể biến hóa cảnh quay ban ngày thành 1 cảnh đêm phải nhờ đến bàn tay phù thủy của những người làm ánh sáng).

Trong bài học hôm nay, chúng ta được ra địa điểm để chụp/quay một cảnh mưa với camera Canon 1DC mới với Lens chuyên nghiệp . Mục tiêu hôm nay của chúng ta là quay tất cả các video trên camera 4K mới này và từ các cảnh quay lấy ra những hình ảnh đẹp nhất. Chúng ta sẽ được kiểm tra thử các tốc độ màn trập khác nhau và xem cách chúng ảnh hưởng đến các video và ảnh tĩnh. Mưa là đối tượng hoàn hảo để thử nghiệm khái niệm này vẫn lấy khung hình từ video như vậy chúng ta hãy xem những gì họ có thể làm:

Setup ánh sáng cảnh quay đêm với D.O.P Cammon Randle:

Ở đây DOP Cammon Randle setup ánh sáng cảnh quay cắm trại hè:

(Nguồn allimage.vn)

 

You Might Also Like

Leave a Reply