KIẾN THỨC

Sổ tay hình ảnh tính cách cân bằng Jib (hay còn gọi là boom hay cẩu)

header_0

Thiết lập một shot với crane (cần cẩu lớn) đẹp cần có một ít cơ bắp, một ít khéo léo, và không may cũng cần một ít toán học. Nếu bạn giống tôi và bạn muốn có một phương pháp “ổn” để thực hiện, tôi dám hứa với bạn có một cách tốt hơn. Không chỉ sẽ biết cách cân bằng để tính toán cách cân bằng jib thay vì dự đoán cho hầu hết quá trình, mà còn giúp bạn tính toán khối lượng chính xác của khối lượng tạ mình cần một cách nhanh chóng, vì thế sẽ

Read More...