KIẾN THỨC

Cách tiếp thị phim với kinh phí thấp

a116Ln0

Tiếp thị phim là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của quy trình làm phim. Bộ phim của bạn có thể trở thành bộ phim tư nhân nổi trội nhất thập kỷ, nhưng bạn có thể làm giảm đi tiềm năng của nó nếu thiếu đi chiến lược tiếp thị tốt. Vậy nên, hãy xem xét qua một số cách đơn giản sau để tiếp thị phim với kinh phí thấp. 1. Tạo ra một gói tài liệu tiếp thị Các tài liệu tiếp thị là rất cần thiết để tạo ra thương hiệu khác biệt cho bộ

Read More...