KỸ THUẬT

Bạn nghĩ sao về cách trình bày chữ (Typography) trong phim?

Screen shot 2014-08-26 at 3.55.20 AM

Từ chữ cái đẹp đến nghệ thuật chữ (typography) sẽ khiến bạn suy nghĩ lại về việc chèn tiêu đề của bạn Có rất nhiều điều cần xem xét khi kết thúc hoàn toàn giai đoạn xử lý hậu kì của bộ phim của bạn. Đụng đến giai đoạn cuối cùng của phần biên tập, mix âm thanh, tạo kĩ xảo điện ảnh, và cả trăm ngàn công việc nhỏ khác, nhưng vô cùng quan trọng. Sau đó là phần chèn tiêu đề, một quá trình mà rất nhiều nhà làm phim trẻ bỏ sót, thường cho thêm những dòng

Read More...