KIẾN THỨC

Những cách thể hiện việc nhắn tin và mạng internet qua phim

texting-hero

Đâu là cách tốt nhất để hiển thị Internet và SMS trên phim? Hãy theo dõi lược sử dưới đây.

Trong 15 năm qua, các nhà làm phim đã cố gắng giải quyết một vấn đề nghiêm trọng: làm thể nào để diện tả những gì hiển thị trên màn hình một cách trực quan, những thứ giờ đây đã thâm nhập vào mọi khía cạnh trong cuộc sống hiện đại. Từ máy tính đến smart phones, màn hình – và quan trọng hơn thế, thông tin hiển thị trên màn hình – đã trở thành những thành phần ảnh hưởng đến sự trải nghiệm của con người ngày nay. Như vậy, nhu cầu cố hữu của các nhà làm phim là tìm ra cách để kếy hợp sự trải nghiệm này và thông tin vào trong câu chuyện hình ảnh của họ. Chỉ duy nhất vấn đề đó? Chĩa camera vào điện thoại di động hoặc màn hình không phải lúc nào cũng tốt, và khó có thể tiếp thu hết các thông tin cần thiết. Tuy nhiên, một vài nhà làm phim đã tìm ra cách làm cho điều đó hấp dẫn hơn.

Đoạn video dưới đây được thực hiện bởi Tony Zhou, người đã có một vài phân tích về điện ảnh vô cùng tuyệt vời:

Rõ ràng, có rất nhiều cách để thể hiện thông tin kĩ thuật số như những phương pháp trên. Và đó chính là sự kì diệu của những gì đã diễn ra trong 15 năm qua. Điều gì đã khiến nó trở thành một vấn đề – sự cần thiết của việc đưa ra các thông tin kĩ thuật số là một cách trực quan thú vị và cung cấp them nhiều thông tin hơn – đã hình thành một giới hạn mới trong ngôn ngữ điện ảnh. Việc đáng sợ là chèn một chiếc điện thoại hay vi tính giờ đây không còn cần thiết (và làm cho cách hiển thị văn bản lớn hơn so với đời sống thực, vì một lợi ích rõ ràng). Nói cách khác, thế giới kĩ thuật số trở thành một phần mở rộng siêu hình và kì lạ của thế giới thật, và những cách mà các nhà làm phim thể hiện thế giới này là vô hạn theo đúng nghĩa đen.

(nofilmschool)

You Might Also Like

Leave a Reply